Tworząc wszelkiego rodzaju produkty mamy możliwość prostego i estetycznego łączenia ze sobą tworzyw sztucznych. Klejenie odbywa się w pełni automatycznie, dzięki czemu produkt docelowy jest mocny, stabilny oraz estetyczny. £ączenie może być wykonane krawędziowo i powierzchniowo. To pozwala uzyskać satysfakcjonujące dla klientów efekty.